Kushtet dhe Rrgullat Përdorimit

Print this pageseparatorSmaller textspacertextp

Vëmendje! Ju lutemi që t’i lexoni këto kushte me vëmendje para se të filloni ta përdorni këtë faqe të internetit. Në rast se i përdorni shërbimet tona, kjo do të thotë se i pranoni dhe jeni dakort me këto kushte. Në rast se nuk i pranoni kushtet, atëherë ju lutemi mos e përdorni këtë faqe interneti.

Ky dokument i përmban drejtimet e përgjitshme sipas të cilave Loging Elektronics u ofron përdoruesve shërbimet nëpërmjet dyqanit online http://www.loging-ks.com. Kjo politikë u përket dhe zbatohet në të gjitha fushat dhe nënfushat e punës sonë, dhe shfaqet në fund të faqes interneti. Këto kushte u përkasin të gjithë përdoruesve. Me kyçja e hiper-linqeve të ndërtuara, të cilat po ndodhen në serverin e www.loging.mk ose me pagesë për shërbime të sugjeruara nga serveri, përdoruesi bie dakort, tërësisht i pranon dhe detyrohet se do t’i respektojë kushtet e përgjithshme në vijim: identifikimi i përdoruesit, me qëllim që të publikohet pranimi i kushteve të përgjithshme, kryhet nëpërmjet adresat e ruajtur IP nga përdoruesët në log-skedarët e serverit http://www.loging.mk, njësoj si të gjitha informacionet e tjera.

Rregullat për përdorim të faqes

Loging Elektronics si krijues dhe pronar i kësaj faqe interneti ju jep të drejtën t’i shikoni të gjitha materialet të cilat janë publikuar vetëm për nevojat tuaja personale, e jo për qëllime tregtare, nën kushtin se do t’i respektoni të gjitha të drejtat e autorëve dhe shënimet e përshtatshme. Nuk lejohet modifikim, kopjim ose shpërndarje publike e materialeve të kësaj faqe për qëllime shoqërore ose tregtare. Publikimi i tyre në faqe të tjera interneti është i ndaluar. Materialet e kësaj faqeje janë të mbrojtura sipas Ligjit për të drejtat e autorit dhe çdo përdorim pa leje është shkelje e të drejtën e autorit, të drejtave për marka tregtare ose të determinimeve të tjera ligjore.

Nenët e përgjithshme

Informacioni i përfshirë në këtë faqe interneti e prezanton pikëpamjen momentale të Loging Elektronics për temat që diskutohen në datën e publikimit. Për shkak se Loging Elektroniks është detyruar të adaptohet sipas ndryshimeve në tregun, faqja nuk duhet të konsiderohet si ofertë ose marrëveshje me Loging Elektronics, dhe Loging Elektronics nuk mund të garantojë për saktësinë e informacioneve pas datës së publikimit të dokumenteve në faqen. Kjo faqe mund të shërbejë vetëm për qëllime informative. Loging Elektroniks nuk garantojë as në mënyrë eksplicite as në mënyrë implicite për këto informacione.

Informacione

Informacioni i publikuar në faqen është dhënë ‘‘ashti siç është’’ pa asnjë garanci. Loging Elektronics nuk merr përsipër asnjë garanci eksplicite ose implicite, duke i përfshire edhe ato për tregti dhe përshtatshmëri të informacionit për cilindo përdorim. Loging Elektronics dhe/ose furnizuesit nuk kanë përgjegjësi për dëmet e mundshme, duke i përfshirë edhe dëmet direkte, indirekte ose rastësore, humbjet në profitit të biznesit ose shpenzimet e posaçme, biles edhe në rastet kur Loging Elektronics dhe/ose furnizuesit janë këshilluar dhe paralajmëruar për mundësinë për dëme të këtilla.

Shfaqja e fotografive dhe ngjyrave të produkteve

LOGING ELEKTRONIKS PËRPIQET QË NË FAQEN INTERNETI T’I SHFAQË FOTOGRAFITË E PRODUKTEVE SA MË SAKTËSISHT. GJITHSESI, NUK MUND TË GARANTOJMË SE FOTOGRAFIA I PËRSHTATET PRODUKTIT, PO ASHTU NGJYRA E PRODUKTIT VARET PREJ MONITORIT QË E PËRDORNI.

Përkufizim i përgjegjësisë

Loging Elektronics dhe furnizuesit ose persona të treta nuk kanë përgjegjësi për çfarëdo dëme, dëme prej mundësi të humbur, prej humbjeje informacionesh etj. të cilat rrjedhin prej përdorimit, pamundësisë për përdorim ose prej rezultateve të përdorimit të kësaj faqe interneti, dhe kjo është pavarësisht prej ekzistimit ose mosekzistimit të një parandalimi nga ana e Loging Elektronics në lidhje me mundësinë për shfaqje të dëmeve të këtilla. Në raste kur pas përdorimit të kësaj faqe ose të materialeve prej asaj, po ndodh ndonjë dëm për të cilën duhet bërë remont, servisim ose riparim, ju vetë do t’i merrni përsipër të gjitha shpenzimet për riparim të dëmeve.

Transferim në faqe të tjera të internetit të cilat janë pronësi e palëve të treta

Si mjet plotësues informimi, Loging Elektronics ju ofron linqe për faqe që u përkasin kompanive të tjera, dhe nuk janë nën kontrollën e Loging Elektronics. Ne nuk i kontrollojmë, as i mbikëqyrim në mënyrë të rregulltë, dhe nuk kemi përgjegjësi për përmbajtjat e tyre. Fakti se Loging Elektronics ka vendosur lidhje me faqe të këtilla nuk duhet të konsiderohet si përgjegjësi e Loging Elektronics dhe nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjat e tyre.

Përcjellje ndaj kësaj faqeje interneti
Ju mund të krijoni linqe për përcjellje ndaj kësaj faqeje prej faqeve të tjera të internetit, por vetëm nën kushtet e përcaktuara nga ana e Loging Elektronics. Për më shumë informacione rreth kësaj çështje, ju lutemi të na kontaktoni në [email protected].

Mbarim i përdorimit të faqes interneti

Loging Elektronics e ka të drejtën për ta mbaruar llogarinë tuaj në këtë faqe, si dhe regjitrimin tuaj dhe të drejtat e ngjashme përdoruese në këtë faqe interneti. Ju jeni përgjegjës për secilën porosi ose pagim nga ana juaj. Loging Elektronics e mban të drejtën për ndryshim, ndalim ose ndërprerje të plotë ose të pjesëve të caktuara të kësaj faqeje, pa lajmërim të mëparshëm. Pas aktivimit të ndalimit, ju nuk do të keni më të drejtën për regjistrim, llogari ose të drejta të tjera për përdorim të faqes interneti.  Të drejtat tona e pronësisë, mospranimi i garancive dhe kthimit të parave, dhe prej normave të ndryshme nuk mund të shpronesohen, ulen ose të anulohen në asnjë mënyrë.

Kontakt

Në qoftë se keni pyetje shtese për kushtet, politikën ose rregullat e përgjithshme për përdorim të këtij dyqani online, na kontaktoni.

е-mail: [email protected]

 

Loging Elektronics sh.p.k-Dega Kosovë
Rr. Bajram Kelmendi 31
10000 Prishtinë Kosovë
Tel. +381 (38) 23 48 55

 

*Informacionet në këtë Politikë janë objekt të ndryshimeve nga koha në kohë, pa lajmërim të mëparshëm.

 

Ju lutemi ta lexoni dhe ta ndjekni këtë dokument, dhe në atë rast ne do të garantojmë siguri dhe transakcion të thjeshtë.

 

Fokusimi është në konsumatorinDuam të sigurohemi që konsumatori të jetë në qender të vëmendjes.   Mbështetje teknike pa pagesëNëse diqka nuk shkon siq duhet, ne do të gatshëm me dëshirë të ju ndihmomjë!   Zgjedhje e madhe ne ju ofrojm te gjitha brendet botrore, duke përfshire Fluke, Mikroelektronika, Knipex dhe Logitech.   Dergese Opsione fleksibile, duke përfshirë edhe transportin deri tek dera.